Author Topic: Kolarac, FIZIKA KOJA LEČI, POVEZUJE I SINHRONIZUJE  (Read 1641 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline kolarceva zaduzbina

  • Member
  • **
  • Posts: 57
Kolarac, FIZIKA KOJA LEČI, POVEZUJE I SINHRONIZUJE
« on: April 18, 2016, 12:51:50 pm »
Ciklus FIZIKA KOJA LEČI, POVEZUJE  I SINHRONIZUJE –
medicina , telekomunikacije i teorija haosa pod lupom fizikeTELEKOMUNIKACIJE  KROZ ISTORIJU  ( 21. april  u 18 sati)
Msr Angelina Totović, asistent Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

SINHRONIZACIJA  - KORAK DO HAOSA  (28. april u 18 sati)
Dr Marko Krstić, asistent Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

KONTROLISANA I CILJANA DOSTAVA LEKOVA (5. maj u 18 sati)
Msr Željko Janićijević, asistent Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu