Author Topic: [AM] ARHITEKTURA U SVEMIRU  (Read 3588 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

RSS

  • Guest
[AM] ARHITEKTURA U SVEMIRU
« on: February 01, 2009, 12:29:40 pm »
ARHITEKTURA U SVEMIRU
       


Istraživačka stanica Petnica u saradnji sa Arhitetktonskim fakultetom u Beogradu, povodom Međunarodne godine astronomije – 2009, organizuje četvorodnevni seminar na temu „Arhitektura u svemiru".
       

http://www.astronomija.co.rs/ovogmeseca/vesti/2009/Februar/arhitektura.htm