• Welcome to Forum Astronomskog Magazina. Please login or sign up.
 

Mesec nema vodu za sad

Started by sashastar, October 21, 2006, 01:04:32 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

sashastar

Najnovija nastojanja astronoma nisu potvrdila nade da na Mesecu postoje veće količine leda što bi olakšalo uspostavljanje buduće lunarne baze. Takva baza je dugoročni cilj američkog svemirskog programa kao polazište za nove svemirske misije sa ljudskim posadama.

Na osnovu ranijih satelitskih istraživanja 1990-ih godina, upotrebom radara i gama zraka, pretpostavljalo se da bi na Mesecu mogle da postoje znatne količine leda. Mdjutim, novo istraživanje, pomoću džinovskog radara u Portoriku, utvrdilo je da na Mesecu ne postoji voda, odnosno led, ili da su njegove količine neznatne. Tim istraživača sa institucije “Smitsonian” u Vašingtonu došao je do zaključka da je led u najboljem slučaju prisutan samo u zrncima u Mesečevim stenama. Stoga se postavlja pitanje odakle potiče vodonik čije prisustvo na Mesecu je utvrdjeno tokom jedne od ranijih satelitskih misija 1998. godine.

Alan Bajnder, direktor Instituta za istraživanje Meseca u Arizoni smatra de je vodonik mogao da bude ugradjen u mesečeve stene zahvaljujući sunčevom vertru - snažnom i kontinuiranom mlazu subatomskih čestica sa Sunca. On tvrdi da bi budući posetioci Meseca mogli da koriste taj vodonik da bi proizveli vodu, pošto na Mesecu postoji i kiseonik. Imajući u vidu da su oba elementa sastavni delovi raketnog goriva, Mesec bi zaista mogao da posluži kao baza za buduće misije u cilju istraživanja Sunčevog sistema.

“Stene na Mesecu sadrže oko 40 do 43 odsto kiseonika. Stoga smo uvek planirali da ih razbijemo da bismo došli do metala i kiseonika.”

Medjutim, drugi naučnici smatraju da je jedini način da se sigurno utvrdi prisustvo leda na Mesecu upućivanje robotskih istraživača koji bi mogli da ispitaju i dublje slojeve. Američka agencija za istraživanje svemira â€" NASA planira da do 2008. godine uputi ka Mesecu satelit koji bi se većom brzinom zario u njegovu povrÅ¡inu i zatim ispitao i materijal ispod povrÅ¡ine. Istom raketom bio bi lansiran i drugi satelit koji bi kružio oko Meseca u cilju izrade mapa visoke rezolucije i preciznijeg utvrdjivanja hemijskog sastava materijala na Mesečevoj povrÅ¡ini i ispod nje.