• Welcome to Forum Astronomskog Magazina. Please login or sign up.
 

Prekid kontakta sa Mars Global Surveyor-om

Started by wexy, November 10, 2006, 08:06:00 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

wexyPre tri dana je obeležena desetogodišnjica MGS-a, a juče je došlo do prekida u komunikaciji sa sondom.

Stručnjaci iz NASA-e smatraju da je do prekida moglo doći usled slabog napajanja ili zbog oštećenja uzrokovanim udarom malog meteorita.

Prethodnih par dana je bilo dosta problema u komunikaciji sa MGS-om, naime jačina signala je konstantno padala i letelica je prešla na pomoćni sistem napajanja pošto je došlo do greške prilikom podešavanja solarnih panela.

Više informacija: http://space.newscientist.com/article/dn10498-nasa-struggles-to-contact-lost-mars-probe.html (via Slashdot)