• Welcome to Forum Astronomskog Magazina. Please login or sign up.
 

Higgsov bozon

Started by vlajkoni, June 04, 2007, 04:58:32 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

vlajkoni

Znam da su bozoni čestice čiji je spin ceo broj (..., -2, -1, 0, 1, 2, ...) i da u bozone spadaju fotoni, W i Z bozoni, Cooperovi parovi.Kao i da je ponašanje velikog broja bozona opisano je Bose-Einsteinovom statistikom. Za Higgsov bozon znam da je to hipotetska čestica čije postojanje još nije eksperimentalno potvrđeno (trebalo bi u LHC-u u CERNU) ali da je ona ključ za razumevanje mase po standardnom modelu. A da bi standardni model matematički funkcionisao sve elementarne čestice moraju originalno, same po sebi, biti bez mase (poput fotona), i onda bi masu trebale da dobiju putem međudelovanja sa tim Higgsovim bozonom. Interesuje me detaljnije objašnjenje Higgsovog bozona.

Sasa

Uf čoveče kako da dobiješ detaljno objašnjenje nečega što možda i ne postoji   :)

Hajde, ako ima nekog da ispriča nešto više o tom bozonu i ja bih voleo da čujem.

sashastar

Vlajkoni ili entropy izgleda da si isti.
Interesuje me samo da li ti to pricas o Bozijoj cestici ili necem slicnom.

vlajkoni

Da isti.
Pa Higgsov bozon zovu Bozja cestica.
Evo Vam objasnjenje koje mi je dao profesor Ristic:
"U prvim trenucima stvaranja svemira postojalo je jedinstvo među silama tako da ih nije bilo 4 kao danas već verovatno samo jedna . Reč verovatno je ovde upotrebljena jer je pitanje jedinstva sila još uvek potpuno nepoznato "krivicom" gravitacione sile. U svakom slučaju, elektromagnetna i slaba sila ( slaba sila je odgovorna za raspade protona i neutrona-ove transformacije su poznate kao beta+ i beta- raspad) su tada sigurno bile jedinstvene i takva sila se zove elektroslaba.TADA HIGSOVO POLJE NIJE POSTOJALO! To polje je nastalo paralelno sa narušavanjem simetrija među silama. Znači, otkriće Higsovog polja bi nam otkrilo neke tajne o narušavanju pomenute simetrije.
Postoji još jedno pitanje vezano za ovo polje. Naime, prenosioci (kvanti) slabe sile su 3 intermedijalna bozona ( w+,w- i z0). Oni imaju veoma velike mase u odnosu na druge čestice. Odakle im te mase ? Pa pretpostavka je da se Higsovo polje prostire svuda u svemiru i da čestice dobijaju masu zbog interakcije sa tim poljem tj. njegovim prenosiocem (kvantom) Higsovim bozonom. Ako postoji ovo polje onda je pitanje kakva je to interakcija između prenosilaca slabe sile i Higsovog bozona.
Inače Higsovo polje ne interagije sa česticama koje nemaju masu (!??)kao naprimer foton, ali interesantno je da "pomalo" interaguju sa neutrinom za koga se veruje da nema masu mada je to otvoreno pitanje.
Na kraju : pitanje masa čestica nije baš bezazleno jer ,koliko ja znam, još uvek nije nađeno objašnjenje za uočljivu različitost masa kvarkova."
Pozdrav.

vlajkoni

A evo i šta sam pronašao na netu:
"Možda proučavanjem opšte relativnosti u višedimenzionalnim formulacijama, možemo objasniti neke od konstanti koje su potrebne da bismo objasnili prirodne sile. Na primer, zašto proton ima 1836 puta vecu masu od elektrona? Zašto postoje svega šest tipova kvarka i leptona? Zašto je neutrino bez mase? Možda bi takva teorija mogla da nam pruži nova pravila za izračunavanje masa fundamentalnih čestica i načine na koje one interaguju jedna sa drugom. Ove višedimenzionalne teorije relativiteta mogu takođe reći nešto u vezi broja i karakteristika misteriozne porodice čestica - Higsovi bozoni - gde je postojanje predviđeno različitim kosmičkim ujedinjenim šemama.
Očekivanja nisu samo pusti snovi fizičara - ona se u stvari razvijaju kao prirodne konsekvence određenih tipova teorija studiranih tokom proteklih nekoliko godina. Još 1979. godine, Džon Tejlor (Kings College London), pronašao je da neki više - dimenzionalni formalizmi mogu dati predviđanja za maximalnu masu Higsovih bozona (76 deo protonske mase). Kako sada tvrde, ujedinjene teorije ne mogu učiniti više do da predvide postojanja ovih čestica - one ne mogu obezbediti specifične detalje u vezi fizičkih karakteristika. Ali, moguće je da će teoretičari biti u mogućnosti da lociraju neke od ovih detalja koristeći razvijene, proširene teorije opšte relativnosti. Experimentalno, znamo za: mion, tau, elektron i njihove asocijativne neutrine. Najneverovatnije predvidjanje ovih proširenih relativističkih šema, drži da je broj leptona koji može da postoji u Univerzumu direktno povezan sa brojem dimenzija našeg prostor-vremena. U 6-D prostor - vremenu, na primer, samo jedan lepton - pretpostavljeno elektron - može postojati. U 10-D prostor - vremenu, četiri leptona mogu postojati - još uvek nedovoljno da se prilagode sa šest koje vidimo. U 12-D svetu možemo nabrojati svih šest poznatih leptona - ali takođe uzimamo u obzir i dva dodatna leptona koja još uvek nisu detektovana. Jasno, postigli bismo mnogo na fundamentalnom nivou ako bismo uspeli izdići broj dimenzija u našim teorijama samo za još malo."

mjovicic

Jesi citao Boziju cesticu  ;D

Mogao bih i par linkova da pronadjem :)

vlajkoni

Ako misliš na knjigu "Božija čestica" Liona Ledermena nisam imao priliku da je pročitam.
Jer to može da se nađe na netu?
Linkovi su dobrodošli.
Pozdrav.