• Welcome to Forum Astronomskog Magazina. Please login or sign up.
 

Bila skupstina u AD Rudjer Boskovic !

Started by Sekula, April 26, 2004, 04:29:54 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Sekula

 Ovom prilikom saljem izvestaj o skupstini u AD Rudjer Boskovic, koji je poslao nas stari prijatelj astronom Milan Vuletic iz Beograda. Prisustvovao je licno skupstini. Uostalom, procitajte ovo sto sledi dole ispod .

Pozdrav. CEKYJIA.  :)


Note: forwarded message attached.


--------------------------------------------------------------------------------
Do you Yahoo!?
Yahoo! Photos: High-quality 4x6 digital prints for 25¢

Forwarded Message [ Save to my Yahoo! Briefcase |  Download File ]  
To: yuastro@yahoogroups.com
From: "Milan Vuletic" <vule@bsprocesor.com>
Date: Mon, 26 Apr 2004 13:43:12 +0200
Subject: Re: [yuastro] Skupstina na RudjeruHTML Attachment [ Scan and Download  |  Scan and Save to my Yahoo! Briefcase ]  


   Zdravo svima,

   Evo par informacija o "cuvenom" skupu  odrzanom juce u Planetarijumu.

   Istina je da je poslednja Skupstina Drustva odrzana 1981. godine, kada je za predsednika izabran MSDimitrijevic. Iako je zaista bilo inicijativa, nikada do sada nije bilo realizovano takvo masovnije okupljanje clanova.

   U prethodnim brojevima Vasione, koje ste nadam se dobili, objavljen je poziv svim clanovima da dodju 25. aprila u Planetarijum. U broju 1 za ovu godinu, objavljen je izvestaj o radu o mnogo poslednjih godina i detaljan o godini 2003.

   Pretpostavljam da je Mica i licno zvao bar neke od clanova da ih podseti. No, juce se skupilo 50ak clanova Drustva i, kao sto ste i ocekivali, nista spektakularno se nije desilo. Izabran je novi predsednik Drustva, Jelena Milogradov i novo predsednistvo, u priblizno istom sastavu kao prethodno. Novitet je da je oformljena komislija koja se, za sada, nezvanicno zove "za razvoj Drustva", ciji sam ja predsednik.

   Novo predsednistvo je odmah odrzalo konstitutivnu sednicu i razresilo stari Uredjivacki odbor Vasione i imenovalo novi. Od broja 1 za 2005. godinu, umesto MSD, novi glavni i odgovorni urednik Vasione je Aca Tomic. Na inicijativu vise clanova UO, ocekuje se bitna promena izgleda, vizuealnog identiteta i sadrzaja Vasione.

   Detaljan izvestaj sa Skupstine ce biti stampan u sledecem broju Vasione, koji je u pripremi.

   Posto sam siguran da biste svi voleli da se Drustvo "prilagodi" novom vremenu, pozivam vas da mi se javite ako imate sugestije sta bismo mogli da uradimo. Clanstvo u "Komisiji za razvoj" je dobrovoljno i broj onih dobre volje koji mogu da pomognu nije ogranicen.

   Pozdrav,

   Vule
----- Original Message -----
From: Miodrag Sekulic
To: yuastro@yahoogroups.com
Sent: Saturday, April 24, 2004 12:32 AM
Subject: Re: [yuastro] Skupstina na Rudjeru


ja mislim da im je to bila i poslednja skupstina kada si ti bio pozvan...
moraces da nadjes nekog sa kule ili da pitas jos bolje na yuam mali listu.

btw kako je u skupstini ?

Zoran Tanasijevic-Tasa wrote:
Natrcao sam na zanimljiv clanak na www.astronomija.co.rs (dole). Ima li neko informaciju o ovom skupu? Ja sam clan od 1976. godine i samo sam jednom pozvan. bio sam tada u vojsci pa nisam ni imao priliku da vidim kako izgleda skupstina meni dragog astrnomskog drustva.Tasa

Astronoom amater

.Dru¹tva

"Ruðerov" veliki dan


Astronomsko dru¹tvo "Ruðer Bo¹koviæ" iz Beograda je najstarije astronomsko dru¹tvo u na¹oj zemlji. Osnovano je pre vi¹e od pola veka i za njegov rad se vezuju najslavnija imena domaæe astronomije. Energija sa kojom je Dru¹tvo poèelo da radi brzo se prelila izvan kabineta i pro¹irila po èitavoj zemlji. Iz Ruðera, kako se od milja kratko i neformalno ovo dru¹tvo zove, proistekle su njegove podru¾nice u mnogim mestima, a iz njih su potom osnovana nova astronomska dru¹tva. Ima mnogo astronoma, amatera i profesionalaca, ¹irom nekada¹nje Jugoslavije koji su svoje prve korake u astronomiji naèinili ba¹ kao èlanovi Ruðera.

Ali, u novije doba èini se da je Ruðeru ponestalo ne¹to od te poèetne energije. Kao da Ruðer vi¹e nije u stanju da ide u korak sa vremenom i da je malo posustao, zaèaurio se i zatvorio se u svoju kulu na Kalemegdanu, pa sporo i te¹ko komunicira sa ostatkom sveta. I, ka¾u neki Ruðerovi èlanovi, lako nalazi razloge za¹to ne¹to ne mo¾e ili ne treba da se radi. A bilo je predloga.

Pre godinu ili ne¹to vi¹e nezadovoljstvo nekih èlanova preraslo je u otvoren poziv da se na sednici Skup¹tine Dru¹tva re¹e problemi. Pa ne mo¾ete vi u svojim izve¹tajima pisati kako imate 700 (ili veæ koliko) èlanova ¹irom zemlje, a istovremeno biti gluv za glas tih istih èlanova. Ali ta sednica nikako da se zaka¾e. Onaj ko je mogao, nije ¾eleo.

O svemu tome AM je svojevremeno pisao (vidite ovde), prenosio je stavove i uvek se obraæao zvaniènicima Ruðera za komentar, za ispravku, za dopunu. Nezvanièno smo saznali da je Ruðer tada bio zauzeo stav da se NE odgovara na informacije koje su objavljene u AM. U redu, to je reèitije od odgovora.

Sada, konaèno, Skup¹tina je zakazana. Za 25. april 2004. u 15 èasova u Planetarijumu. Poku¹ali smo da dobijemo informaciju o tom predstojeæem dogaðaju i obratili smo se Ruðeru sa prijateljskom namerom da objavimo: ¹ta, kada, gde itd. Ali nismo nai¹li na sagovornike za takvu temu. Predlagali smo da neko iz samog Ruðera napi¹e tekst o tome i da ga mi jednostavno prenesemo: copy & paste. Opet, bez rezultata. Ko zna, mo¾da se nismo obratili pravoj osobi.

U svakom sluèaju predstoji velik dan za Ruðer i njegove èlanove. Koliko velik - videæemo.