• Welcome to Forum Astronomskog Magazina. Please login or sign up.
 

may be key to alien life

Started by vlajkoni, October 11, 2008, 03:28:29 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

vlajkoni

Prvi put pronađeno živo biće koje egzistira potpuno izolovano i bez sunčeve svetlosti i kiseonika. Naime, Candidatus Desulforudis audaxviator


egzistira potpuno izolovano od bilo kakvog ekosistema u rudniku, na 2,8 km dubine, na 60 stepeni celzijusa i bez imalo kiseonika ili sunčeve svetlosti.
Izučavanjem genoma pomenute bakterije ustanovljeno je da ova bakterija energiju crpi iz radioaktivnog raspada uranijuma iz okolnog stenja. Takođe, u genomu ima gene pomoću kojih ekstrahuje ugljenik iz rastvorenog ugljendioksida, kao i gene za fiksaciju azota iz okolnog stenja. Dakle može da sintetiše sve amino-kiseline ili drugačije rečeno u pitanju je autotrof, ali nije fotosintetičar.

Više na:
http://environment.newscientist.com/article/dn14906-goldmine-bug-dna-may-be-key-to-alien-life.html

nislija

Meni se cini da se za ovakve oblike zivota znalo i ranije. I na ovom forumu je bilo reci o ekstremofilima.

vlajkoni

Ne, nikada ranije se nije znalo za ovakvu formu života. Znalo se od ranije za ekstremofile, ali kod ovog oblika postoje jedna bitna razlika zbog kojih će neka poglavlja biologije morati da budu promenjena, a to je da:
Egzistira popuno izolovano, dakle van svakog ekosistema - što do sada NIKADA nije zabeleženo. Pored toga je litotrof(što je i očekivano u ovakvim uslovima).

Ovo ga razlikuje od svih do sada otkrivenih organizama pa i svih ekstremofila i predstavlja pravu revoluciju u biologiji pa i u astrobiologiji jer jedan ovakav organizam bez ikakvih problema može da egzistira na planetama poput Marsa na primer.
Pri tom kad kažem da egzistira ne mislim na spore(kao kod vodenog medveda koji je proglašen za najizdržljivijeg ekstremofila) već na puno životno funkcionisanje bez prekidanja metabolizma.


Pročitaj članak koji sam ostavio.

Kizza

Mnogo mi lici na onog laznog "CRVA" s kojim je mahao Klington  :o
Ako Ljudski život teče nepovratno kao reka,šta nas čeka u Okeanu?