• Welcome to Forum Astronomskog Magazina. Please login or sign up.
 

[AM] PET GODINA ASTRONOMIJE!

Started by RSS, November 04, 2008, 11:08:17 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

RSS

PET GODINA ASTRONOMIJE!
       


Navršilo se pet godina Astronomije. Izašlo je 33 broja na 2336 strana, sa 1000 članaka više od 100 autora... preuzmite SADRŽAJ do sada izašlih brojeva.
       

http://www.astronomija.co.rs/astronomija/istorija/Prvih_5_godina/5_godina.htm