• Welcome to Forum Astronomskog Magazina. Please login or sign up.
 

Maraton za 2009 god, 21. marta

Started by amerr, January 10, 2009, 11:07:51 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Yagodinac

Zapravo sam išao iz Novog Sada ka Letenci, došao do nekog uspona koji sam protumačio kao Iriški Venac (jer otprilike tako stoji na mojoj karti) i onda skrenuo udesno. Ma ko zna gde sam ja prošao...