• Welcome to Forum Astronomskog Magazina. Please login or sign up.
 

Karta svjetlosnog onečišćenja

Started by Bobo, November 06, 2009, 06:11:42 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bobo

Kartu svjetlosnog onečišćenja Hrvatske za Google Earth možete skinuti sa sljedećeg linka:

http://www.box.net/shared/v3tam05osq

Podaci se odnose na 2002. godinu, ali vjerujem da će biti korisni za planiranje promatranja. Karta je napravljena kao djelomično transparetni sloj (layer) kojem se po želji može mijenjati prozirnost u prozoru sa opcijama koji se dobije desnim klikom na ime sloja. Osim Hrvatske, karta će biti korisna i stanovnicima Slovenije, Bosne i Hercegovine te Crne Gore.