• Welcome to Forum Astronomskog Magazina. Please login or sign up.
 

Kratka šetnja obalom Mora Kiša - Mare Imbrium

Started by Laci, January 15, 2011, 11:47:10 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Laci

January 15, 2011, 11:47:10 am Last Edit: January 15, 2011, 12:16:20 pm by Laci
Ovih dana pokušavam posmatrati Mesec ali mi se nije dalo. Što zbog oblaka a i usled česte pojave magle. Oko 20h sam provirio i posmatrao kako Mesec kulminira, onako kroz oblake. Oblaci su se razilazili i u dvorištu su se ocrtavale jasne senke. Nažalost, magla je postajala sve gušća a Mesec se sve više spuštao. U 22:30 sam bio pečen: razvlačim kablove, postavljam Njutna za svega 5 do 10 minuta sa namerom da posmatram dok se ne kondenzuje vlaga. Useveravanje montaže na brzinu, kolimacija... i Mesec u okularu :D!


Slika iz Virtual Moon Atlas

22:32(LT) Magla, siva pozadina osvetljenog dela Mesečevog diska. U okularu 15mm oštra slika i zadržavam se na malom povećanju.

22:37(LT) Terminator prelazi preko Sinus Iridum. Zaliv talasastog dna mami pogled :). Rt Laplas baca špicastu senku unutar zaliva :D. Senka je po prično duga. Rt Heraclides je u senci zajedno sa unutrašnjim delom zaliva.

22:46(LT) Prelep prizor reljefa Mesečevih Alpa istočno od zaravni Plato :D, razdeljenih rasedom Vallis Alpes. Ivice od Plato su niske ali oštre. Jedna padina u senci, ravno dno. Jasan pravac pružanja i vretenasti oblik Vallis Alpes.
Gotovo identični krateri Helicon i Le Verrier naspram Sinus Iridum. Helicon za nijansu veći od Le Verrier. Oba kratera duboka, dno im je u senci.
Od Rta Heraclides u pravcu juga prostire se poput brkova greben Dorsum Heim podeljen kraterom Heršel "C".

Sušenje okulara.

23:02(LT) Bezbroj vrhova Mesečevih Karpata, a naspram njihovog istočnog dela, ističe se moćni krater Kopernik :D. Sam krater je okrugao, stepenastih padina i zaravnjenog dna - poput nekakve arene. Istočne padine su u senci a na severnoj padini malena zaravan. Na dnu kratera se ističu dva brega, onaj zapadniji je izduženiji.

23:07(LT) Napuštam Mare Imbrium i krećem se ka jugu duž terminatora. Krateri Reinhold i Lansberg južno od Kopernika. Reinhold je sa ravnim dnom a Lansberg je dubok sa dnom u senci. Iz tame izviruje vrh brega. Južnije se prostire vrlo zanimljiv planinski lanac Montes Riphaeus. Podseća na čoveka koji hoda :).

23:11(LT) Kraj posmatranja.
Dobson 355/1650
Dvogled 15X70


Laci

Dobson 355/1650
Dvogled 15X70

kasper007

    Jedino povećanje kroz koje sam gledao nekad Mesec bile su ćaletovi cvikeri i ruski dvogled moga drugara. Mogu samo da zamislim kako to izgleda.____!!!?
                                                                                                                  Pozdrav

Laci

Sinoć 15.01.2011. Mesec je ponovo bio u žiži mog teleskopa. Želeo sam da vidim Mare Imbrium u novom ruhu (osvetljenosti). Posebno sam se zadržao na Sinus Iridum jer je terminator danas zapadnije pa je ceo zaliv osvetljen i u reljefnim detaljima :D.


Slika iz Virtual Moon Atlas

22:30(LT) Teleskop postavljen na hlađenje.

22:55(LT) Prisutni tanki oblaci, ni traga od magle :D! U okularu 15mm slika oštra, površina Sinus Imbrium u nijansama a uočljivi zraci od kratera Kopernik i Kepler. U okularu 6mm Rtovi Laplas i Heraclides oštri i bogati u detaljima a u 6mm+2X Barlow slika prihvatljivo kuva, padine južno od Rta Heraclides upečatljive.

23:22(LT) 15mm: svetlija površina Mare Imbrium u blizini zaravni Plato sa oštrim prelazom ka tamnijoj u okolini kratera Le Verrier i Helicon. Ulivaju se svetli zraci kratera Kopernik. Sinus Iridum po sjaju podeljen na dva dela. Onaj manji, svetliji, je kružnog oblika i nalazi se u blizini Rta Laplas. Danas je senka ovog rta vrlo kratka ;). Ističe se planina Montes Jura celom dužinom unutrašnjeg oboda zaliva. Upečatljive su dve zračne formacije: moćni zraci koji se pružaju u svim pravcima od kratera Kopernik  8) i znatno manjeg obima oni od kratera Kepler, zapadno od Kopernika. krateri Reinhold i Lansberg osvetljenog dna a u oba uočavam centralne bregove :D.

23:44(LT) 6mm: krater Mauperitus sa mnoštvom manjih, takođe plitkih kratera na spoljnim obroncima Sinus Iriduma a u neposrednoj blizini Rta Laplas. Strelovit oblik Rta Heraclides a u njegovoj blizini razuđena i lepezasta spoljašnja padina zaliva :). Montes Jura je delom razbijena na dve paralelne planine. Zapadni obronci (spoljašnja planina) se spušta u duboki rased :D. Cela Montes Jura podeljena kraterom Bianchini čije se duboko dno delimično nalazi u tami. Planina se završava na jugu sa ravnim kružnim uzvišenjem i bregom u sredini :).

23:00(LT) 6mm+2X: Blage spoljašnje padine Sinus Iriduma a ističe se masiv Montes Jura, naročito u svom južnijem delu. Sam Rt Laplas je kupa nagnuta ka unutrašnjosti zaliva a u podnožju je mali krater. Gledano od Laplasa, razuđena unutrašnja ivica Sinus Iriduma sa mnoštvom malih plitkih kratera koji takođe predstavljaju zalive oslonjene na onaj veliki :). Kako se ide ka jugu, ivica gubi razuđenost i jasno se ocrtavaju najviši delovi Montes Jura. Na jugu kružna visoravan i špic u sredini. Rased na zapadu širok. Lepeza na jugu predstavljaju tri paralelne talasaste planine.

00:18(LT) Završetak posmatranja.
Dobson 355/1650
Dvogled 15X70