• Welcome to Forum Astronomskog Magazina. Please login or sign up.
 

Traženje objekata - Pomoć

Started by milos.p, May 13, 2011, 09:49:43 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

milos.p

Potrebna mi je pomoć oko usjeveravanja montaže. Naime, imam montažu nalik EQ3 i cijev 150/1200 (Bresser N-150). Želim iskoristiti njene ,,mogućnosti" za traženje objekata, iako većina ima ,,loše" iskustvo sa sličnim montažama zbog nedovoljno preciznih i suviše malih RA i DEC skala. Međutim, ja želim da probam kako bi se lično uvjerio da je moja montaža krš :)

1.   Usjeveravanje u odnosu na Sjevernjaču je prilično jednostavno i ne vidim da imam većih problema, motori sasvim dobro guraju teleskop koji je u dobrom balansu.

2.   Opšte usjeveravanje vršim dovođenjem Sjevernjače na centralni krst. Pretpostavljam da je krug između podioka 40' i 60' u vezi sa tzv. Polaris Transit i da je bitan u kalibraciji montaže za nesmetano traženje objekata?  Donloadowao sam PolarFinder i podesio longitudu koja odgovara poziciji opservacije ali nikako nisam mogao dovesti Sjevernjaču u krug između 40' i 60' podioka.

3.   Imam još par nedoumica koje se odnose na sljedeće: nije mi poznata funkcija R.A. podioka "10 8 6 2 0" ali i podioka na DEC osi "2 1 0 1 2".

Neophodna mi je pomoć kako bi učinio montažu funkcionalnom za traženje objekata.

Hvala!