• Welcome to Forum Astronomskog Magazina. Please login or sign up.
 

Posmatranje Marsa 01.04.2012.

Started by Laci, April 02, 2012, 05:03:08 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Laci

Nakon sinoćnog posmatranje Venerine faze okušao sam se vizuelno i na ovogodišnjem Marsu i bio bogato nagrađen sa Syrtis major u meridijanu oko 22:20(LT) :)

Iz prva se jasno ocrtavao tamni prsten na jugu, a zatim, poput nekakve igle, koja je prešla u trougao, i Syrtis major. Pomnim posmatranjem uočio sam ne jednakost ivica ove oblasti te je ona na istoku strmija dok se zapadna strana lagano spaja sa tamnim prstenom. Na severu, ne u prvom trenutku, uočava se i svetla severna polarna kapa i tamniji prsten koji je obuhvata.

Dobson 355/1650
Dvogled 15X70