• Welcome to Forum Astronomskog Magazina. Please login or sign up.
 

Kolarac, cikilus TALASI

Started by kolarceva zaduzbina, January 20, 2017, 11:15:58 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

kolarceva zaduzbina

Ciklus TALASI
od klasičnog do kvantnog opisa prirode


FIZIČKA POLJA I TALASI
Prof. dr Maja Burić, Fizički fakultet u Beogradu
Četvrtak, 19. 1. u 18 časova

ELEKTROMAGNETNI TALASI: od  Herca do lasera
dr Branislav Cvetković, Institut za fiziku, Beograd
Četvrtak, 26. 1. u 18 časova

TALASI MATERIJE I VEROVATNOĆE
dr Igor Salom, Institut za fiziku, Beograd
Četvrtak, 2. 2. u 18 časova

GRAVITACIONI TALASI  - novo čulo za posmatranje Univerzuma
dr Marko Vojinović, Institut za fiziku, Beograd
Četvrtak, 9. 2. u 18 časova
Mala sala, ulaz slobodan