• Welcome to Forum Astronomskog Magazina. Please login or sign up.
 

Flex tube dobson sa binoviewer

Started by DND, November 02, 2020, 07:44:59 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

DND

Da li je izvodljivo da se na Flex Tube Dobson teleskopima koristi binoviewer, pošto postoji mogućnosti sa se cev ne izvuče do kraja, može da ostane kraća za 10-ak cm koliko je dovoljno da bi se koritio binoviewer? Ima li neko iskustvo po tom pitanju?