• Welcome to Forum Astronomskog Magazina. Please login or sign up.
 

Телескоп космичких зрака

Started by DraganTesic, November 07, 2021, 10:10:44 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

DraganTesic

     Протони из Млечног Пута и са Сунца непрекидно бомбардују нашу планету. Земљино магнетно поље их углавном одгурне даље, али неки од њих ипак пролете до атмосфре. Ту се сударају са молекулима ваздуха, тако створе праву лавину нових честица: протоне, мионе, неутроне, електроне, ламбда честице. Само миони долазе до површине. Астрономи аматери могу направити телескоп од Гајгеровог бројача, да би непрекидно пратили космичке зраке, проучавали њихову  расподелу по енергији и на небеској сфери.
     За израду телескопа, осим манометра и зауставног вентила је потребно нешто мало лако доступног материјала: неколико пластичних плоча, нешто танке и дебеле бакарне жице, мало цемента који се користи за лепљење акваријума и мало електронике. На следећа два цртежа је приказано оно основно, тек толико да се разуме како телескоп ради. Детаљније се може видети у изворнику "Scientific Amerikan", 2001, Br.2.

https://drive.google.com/file/d/1ET_G-Uh97bsNY9kaIaDgOffdH5Q1HxjY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OoOa7WqQw5l5A48zECN8dfTWCQP3Aqb5/view?usp=sharing

Ако се направе две коморе онда су могућности посматрања знатно увећане. Рецимо, повежемо их тако да добијемо телескоп који региструје оне честице које пролете кроз обе коморе. Енергија неких других честица, насталих радиоактивним распадом, није довољна да  прођу кроз обе коморе, па се неће ни регистровати. Ако се те две коморе разместе близу једна другој, онда се могу посматрати дневне и сезонске варијације космичких зрака. Ако се повећа растојање међу коморама, у циљу да ограничимо видно поље телескопа, можемо мерити ток из заданог правца и посматрати како брзина бројања зависи од азимута и висине. Ако се између комора стави материјал који успорава, онда је могуће заустављати честице ниске енергије. Миони губе 2МеV када пролете кроз слој воде дебео 1см. Тај ефекат се може искористити за проучавање енергетског спектра ниско енергетских миона. Такође, ако два телескопа разместимо на међурастојање 100м,  могуће је посматрати и атмосферске пљускове које ствара протон веома велике енергије. 

vlaiv

Teleskopi: GSO RC8", TS80 F/6 photoline, SW dob 200/1200, SW Evostar 102 ahromat, SW Mak 102
Montaže: HEQ5, AZ4, SW AzGTI
Kamere: ASI1600MMC, ASI178MCC, ASI185MC