• Welcome to Forum Astronomskog Magazina. Please login or sign up.
 

Pravilnik foruma

Started by mmilan, August 09, 2009, 02:09:55 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

mmilan

August 09, 2009, 02:09:55 pm Last Edit: November 19, 2013, 09:27:11 pm by Sich
Želimo Vam iskrenu dobrodošlicu na forum. Pozivamo Vas da aktivno učestvujete u diskusijama i time doprinesete razvoju zajednice. Ipak, kao i u svim socijalnim krugovima i ovde postoje pravila ponašanja koja morate poštovati kako bi forum bio fer, korektan i ugodan za sve. Prijavljivanjem na Forum Vi se slažete da će te poštovati dole navedena pravila.

Astronomija.co.rs je forum u privatnom vlasništvu sa slobodnim pristupom, uz obaveznu registraciju radi pisanja poruka. Korišćenje naših servisa je privilegija, a ne pravo i može svakom korisniku biti uskraćeno u svakom trenutku odlukom administratora foruma.

Registracija i korišćenje Foruma

Učestvovanje na forumu (čitanje) je slobodno i besplatno, dok je za aktivno učestvovanje (pisanje) neophodna registracija. Registracija na forumu je besplatna.

Prijavljivanjem i učestvovanjem na forumu prihvatate da postoje izvesni rizici za koje administratori foruma ne snose odgovornost:

  • prekida u radu foruma

  • nestanka informacija ili vaših poruka

  • mogućnost da vas neko treći kontaktira ili uznemirava ako otkrijete svoje lične podatke.Korišćenje informacija preuzetih sa foruma je isključivo na vlastitu odgovornost. Sadržaj poruke predstavlja lični stav autora poruke. Administratori i urednici foruma ne daju nikakve garancije po pitanju tačnosti, autentičnosti, zakonitosti, punovažnosti, kvaliteta, kompletnosti ili aktuelnosti poruka na forumu.

Administratori foruma ne štite autorska prava autorima poruka ili tekstova na forumu. Ostavljanjem poruke na forumu, korisnik mora da prihvati činjenicu da tu poruku ili delove poruke može preuzeti bilo ko. Takodje, korisnik daje pravo administratorima foruma da objave ili distribuiraju tu poruku ili delove poruke na bilo koji način, u bilo kojoj formi i na bilo kom mediju, bez obaveze isplate bilo kakve nadoknade.
Administratori foruma ne daju garanciju da će forum raditi bez prekida ili bez tehničkih problema.

Avatari, potpisi i titula

Tekst potpisa ne sme biti veći od 6 redova normalnog teksta. Stavljanje slika u potpis nije dozvoljeno. U slučaju kršenja bilo kog od ovih pravila administrator će ukloniti sporni avatar/potpis o tome obavestiti korisnika.

Najstrože je zabranjena zloupotreba potpisa, avatara ili titule. Zabranjen je svaki vid reklamiranja u potpisu, avataru i tituli. Avatar, potpis i titula ne smeju da sadrže linkove ili e-mail adrese kojima se reklamiraju komercijalne delatnosti.

Administratori imaju pravo da zahtevaju od korisnika da promeni avatar ili potpis prema slobodnoj proceni.

Prava korisnika

Korisnik ima pravo da otvori novu temu ili piše u već otvorenoj temi. Kad otvarate novu temu, istu treba postaviti na odgovarajuće mesto. Ako smatraju da tema ne pripada mestu gde je postavljena moderatori i administratori foruma će je premestiti na odgovarajuće mesto.

Svaki korisnik ima pravo da slobodno iznese svoje mišljenje o nekom pitanju, ali pri tome mora da poštuje pravila ponašanja. Prilikom otvaranja tema ili pisanja odgovora, korisnici su dužni da poštuju ovaj pravilnik, naročito deo koji se odnosi na način pisanja i zabrane na forumu.

Moderatori i administartori su tu da bi pomogli korisnicima foruma. Svaki korisnik koji ima neki tehnički problem ili pitanje u vezi rada foruma može se obratiti za pomoć privatnom porukom, e-mailom ili javno u forumu Predlozi i pitanja.

Korisnici imaju pravo da ulože prigovor na rad moderatora ili administratora. Ukoliko korisnik smatra da su povređena njegova prava ili da je oštećen na bilo koji način postupkom moderatora ili administratora foruma, može, svoj prigovor uputiti korišćenjem privatne poruke ili e-maila. Moderatori i administartori moraju u najkraćem roku da daju obrazloženje. Ako posle obrazloženja moderatora ili administratora korisnik nastavi sa daljim pitanjima ili zahtevima za izmenom odluke njegovo ponašanje biće sankcionisano na najstroži način.

Pokretanje javnih tema o kritikovanju rada urednika nije dozvoljeno i biće sankcionisano zabranom pisanja na forumu ili potpunom zabranom pristupa (ban) forumu.

Način pisanja

Ne postavljajte teme koje već postoje. Pre otvaranja nove teme pretražite forum i proverite da li je o temi već postoji. Ukoliko tema već postoji, pročitajte sta je već napisano, pa ostavite svoj komentar. Moderatori i administratori imaju pravo da premeste, obrišu ili spoje temu sa već postojećom ako utvrde da tema istog ili sličnog sadržaja već postoji

Naslove tema birajte tako da što preciznije odgovaraju njenom sadržaju. Izbegavajte naslove tipa ,,pomoć", ,,pitanje" i slično već u samom naslovu nagovestite sadržaj teme.

Nemojte ostavljati poruke koje nemaju veze sa temom gde pišete. Ako procene da poruke ne odgovaraju naslovu teme moderatori i administratori mogu da obrisu, premeste ili podele suvisne poruke.

Nije dozvoljeno da se u okviru jedne teme postavljaju pitanja koja nisu vezana za tu temu, ili da se skreće na drugu temu. Ukoliko u nekoj temi želite da nadovežete drugu diskusiju, otvorite novu temu i ostavite link ka njoj.

Kad otvarate novu temu nemojte samo da postavite pitanje, npr. "Šta mislite o ...", već prvo napišite vaše mišljenje pa tek onda pitajte.
Nemojte pisati poruke tek da nešto kažete Kratke poruke tipa "Da", "Ne", "Jeste", "Nije", "Tako je", "Nije tako", "Ja takodje", "Slažem se", "Potpisujem" i slično neće biti tolerisane. Ovakvi odgovori su nekorisni i bez ikakvog smisla.  Svaki svoj odgovor obrazložite vašim stavom ili iskustvom vezanim za temu. Poruke tog tipa biće obrisane a korisnik, koji često postavlja ovakve poruke, opomenut.

Izbegavajte da šaljete poruke koje sadrže samo smajlije. Takodje, nije poželjno preterivanje sa upotrebom smajlija u porukama. Nemojte pisati tekst VELIKIM SLOVIMA. Pisanje velikim slovima smatra se vikanjem. Ako želite da naglasite deo teksta, koristite bold, underline, color, italic... Ukoliko baš želite da vičete, ugasite računar, izađite iz kuće i malo prošetajte do grada. Nemojte skretati tok diskusije radi šale i zabave. Šale u okviru smislene poruke su dobrodošle, ali odgovor čija je jedina uloga da se našalite u vezi sa temom biće obrisan.

Nemojte bez potrebe citirati poruke. Citirajte delove poruke na koje se odnosi odgovor. Brišite delove citata i ostavite samo ono što je zaista neophodno. Ako se poruka na koju odgovarate nalazi odmah iznad vaše, nema potrebe za citiranjem jer je jedan pogled na gore dovoljan da se vidi na šta tačno odgovarate. Ako odgovarate na neku poruku u nizu ili na više njih, koristite umerene [ quote ] [ /quote ] tagove da bi ostalima dali do znanja na koji deo teksta se vaš odgovor odnosi. NIKAKO nemojte dozvoliti da citat predstavlja veći deo vaše poruke.
Nemojte citirati već citirane poruke. Ukoliko citirate poruku koja već u sebi sadrži citat, obavezno obrišite citat iz te poruke.

Nemojte javno postavljati poruke koje sadrže privatne razgovore ili diskusije. Korisnik koji javno objavi privatnu poruku ili e-mail biće opomenut ili udaljen sa foruma.

Dijalog na forumu je ZABRANJEN. Razgovor koji se tiče samo članova koji u njemu učestvuju treba voditi privatnim porukama, e-mailom, chatom ili telefonom. Ovakve poruke ili cele diskusije biće obrisane. Korisnici koji često ponavljaju ovakvo ponašanje biće opomenuti.
Lična poznanstva sa drugim članovima foruma nisu razlog za privatne diskusije na forumu. Nemojte pisati komentare koje će razumeti samo neko od vaših prijatelja. Javne diskusije su tu da bi ih svi posetioci razumeli.

Sadržaj poruke je odgovornost autora poruke. Administratori i urednici neće proveravati da ali ste vi autor ili ste tekst kopirali iz nekog drugog izvora. Moralna je obaveza korisnika koji prenosi nečiji tekst da navede autora i izvor. Administratori foruma ne štite autorska prava ni na koji način.

Zabranjeno je:

1. postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture, ubistva...) i drugog sadržaja koji bi mogao da uznemiri posetioce. Takodje, nije dozvoljeno postavljanje linkova ka sajtovaim sa ovakvim sadrzajem. Urednici imaju pravo da, bez prethodnog obaveštenja, ovakav sadržaj uklone sa foruma
2. napadati ili vređati bilo koga foruma po nacionalnom, verskom, geografskom, rasnom ili nekom drugom osnovu. Pod vređanjem se podmrazumeva i ismevanje i omalovayavanje korisnika zbog njihovog neznanja i neobavestenosti.
3. isticati nacionalnu, versku, geografsku ili rasnu pripadnost, materijalno stanje i slično, kako svoje tako i drugih, ukoliko to tema isključivo ne zahteva i ako se ne kosi sa prethodnim članom
4. postavljanje poruka komercijalne sadržine, kao i bilo kakav oblik reklamiranja.
5. postavljati poruke koje sadrže lične podatke korisnika foruma ili bilo kojih drugih osoba
6. otkrivati identitet korisnika foruma
7. postavljati javno privatne poruke drugih korisnika bez dozvole autora te privatne poruke
8. postavljati poruke kojima kršite nečija zakonska, patentna, autorska ili druga prava
9. davati svoje korisničko ime i šifru "na korišćenje" nekom drugom. Svako je slobodan da se registruje kao korisnik i može to svoje pravo da iskoristi
10. korišćenje više od jednog korisničkog imena. Ako administratori smatraju da neki korisnik koristi više korisničkih imena, ili ako suspendovan (banovan) korisnik koristi koristi novo korisničko sva dodatna korisnička imena biće suspendovana (banovana).
11. upotreba vulgarnih reči i psovke
12. diskusije sa administratorima i moderatorima o gore postavljenim tačkama. Administratori i moderatori imaju ekskluzivno pravo da uređuju forum prema sopstvenom nahođenju i slobodnoj proceni i nisu dužni davati objašnjenja niti pravdati svoje akcije i postupke. Administrator je uvek u pravu.

Sankcije

Korisnik koji prekrši pravila ponašanja na forumu može biti opomenut ili suspendovan (banovan) sa foruma.
Opomena može biti putem privatne poruke ili javna.
Privatnom porukom biće opomenut svaki korisnik koji se ne pridržava pravila o načinu pisanja na forumu. Ako korisnik nastavi da ponavlja isti prekršaj i nakon privatne poruke biće javno upozoren.
Javna upozorenja dodeljuju samo Opšti urednici i administratori foruma. Javno upozorenje dobiće korisnik koji krši pravila iz dela Zabrana ovog pravilnika. Javno upozorenje izdaje se u trajanju od 3 do 15 dana u zavisnosti od težine učinjenog prekršaja i toga da li je prekršaj ponovljen ili ne.
Krajnja mera koji mogu primeniti Opšti urednici i administratori je suspenzija (ban). Banovan će biti onaj korisnik koji je  javno opomenut i u toku važnosti opomene ponovo prekrši neko od pravila za koje sledi nova javna opomena. U slučaju krajnje nedoličnog ponašanja korisnik može biti banovan i bez prethodnog upozorenja. Ban može biti na određeno i neodređeno vreme, o trajanju bana odlučuju administratori foruma.

Ostale napomene

Administratori foruma zadržavaju pravo i slobodu odlučivanja da:
- izvrše ispravke, adaptacije ili bilo koje druge promene na forumu
- izvrše reorganizaciju informacija na sistemu
- uklone zastarele poruke
- ukinu forum u bilo kom trenutku, privremeno ili stalno
- promene ili ograniče funkcionisanje foruma ili bilo kog njegovog dela
- daju bilo kom članu zvanje VIP, moderatora (urednika) ili opšteg urednika, kao i da ukinu ovo zvanje
- promene ovaj pravilnik bilo kada i iz bilo kog razloga
- u slučaju problema koji nije predviđen ovim pravilnikom, problem reše na način za koji smatraju da je u tom trenutku najbolji
- retroaktivno primenjuju pravilnik tj. ukoliko dođe do promene, promena će uticati i na poruke i teme nastale pre izmene pravilnika
- odstupe od ovog pravilnika ukoliko to trenutna situacija zahteva

Autorska i druga prava

Svaka poruka koja se objavi na forumu postaje vlasništvo ovog foruma. Član nema pravo da briše svoj učinak na forumu jer se time remeti tok diskusije i atmosfera na forumu, i to će biti sprečeno i sankcionisano od strane administratora. Korisnici nemaju pravo da traži da se njihov nalog obriše. Ako ne želite dolaziti - nemojte, ako ne želite pisati - nemojte.

Ako drugačije nije naglašeno sadržaj na forumu je dostupan pod CC BY-NC-SA 3licencom. Neka prava su zadržana.

Registrovanjem na Forumu prihvatate odredbe ovog Pravilnika. Ako se ne slažete sa Pravilnikom, molimo Vas da napustie Forum, ili jednostavno ne pišete na istom.

Administratori foruma
http://www.svetnauke.org/
Great people talk about ideas, average people talk about things, and small people talk about wine - Fran Lebowitz

mmilan

Bilo je ranije ali je zaboravljeno, da podsetim.
http://www.svetnauke.org/
Great people talk about ideas, average people talk about things, and small people talk about wine - Fran Lebowitz