Forum Astronomskog Magazina

Ostale teme => Prirodne nauke => Topic started by: kolarceva zaduzbina on January 20, 2017, 12:01:41 pm

Title: Kolarac, ciklus TALASI - ISPRAVKA DATUMA
Post by: kolarceva zaduzbina on January 20, 2017, 12:01:41 pm
Ciklus TALASI
od klasičnog do kvantnog opisa prirode


FIZIČKA POLJA I TALASI
Prof. dr Maja Burić, Fizički fakultet u Beogradu
Četvrtak, 26. 1. u 18 časova

ELEKTROMAGNETNI TALASI: od  Herca do lasera
dr Branislav Cvetković, Institut za fiziku, Beograd
Četvrtak, 2. 2. u 18 časova

TALASI MATERIJE I VEROVATNOĆE
dr Igor Salom, Institut za fiziku, Beograd
Četvrtak, 9. 2. u 18 časova

GRAVITACIONI TALASI  - novo čulo za posmatranje Univerzuma
dr Marko Vojinović, Institut za fiziku, Beograd
Četvrtak, 23. 2. u 18 časova
Mala sala, ulaz slobodan