• Welcome to Forum Astronomskog Magazina. Please login or sign up.
 

Temperatura?

Started by SUPERHEROJ, October 18, 2010, 08:24:34 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

SUPERHEROJ

Atom nema boju, valjda zbog toga sto BOJA sama po sebi ne postoji ali temperatura ....to mi je malo...a metali i ostali materijali odbijaju ili upijaju svetlost pa se nama stvara u oku utisak odredjene boje....itd

Kizza

Lako je posmatrati temperaturu na Zemlji ali nije sve jedno kada je merimo u Svemiru:  http://www.wisegeek.com/what-is-the-temperature-in-space.htm
E sad se nameće pitanje,ako se molekul "zaustavi" na -273.4 C,šta se dešava sa Atomom?Ako molekul reaguje i prihvata spoljnu temperaturu mora imati i neku svoju  ??? Da je neka vrsta energije Ja bih to razumeo ali nešto što je MATERIJALNO,trebalo bi da ima temperaturu.
Ko je pravi "nosilac" temperature?
Hm,nema Ljube,da ga nisu oteli vanzemaljci (kao i mene)?
Ako Ljudski život teče nepovratno kao reka,šta nas čeka u Okeanu?

sale11472

Jedno pitanje, zašto atom ne bi mogao da ima boju ???
Ako iz nekog pobuđenog stanja pređe u neko osnovno stanje emitovaće foton određene talasne dužine tu talasnou dužinu (ako ima odgovrajuću vrednost) mi doživljavamo kao boju....

Što se temperature tiče da ponovim teško da bi se čestice mogle posmatrati kao termodinamički sistemi pa stoga govoriti o temperaturi protona i elektrona nema smisla.
Jednostavno temperatura je makroskopska veličina koja može da se definiše samo za sisteme sa velikim brojem elemenata, gde predstavlja srednju meru njihove kinetičke energije.
Dakle ako bismo kod molekula mogli da pričamo o kinetičkoj energiji atoma od koga je sastavljen ili kod atoma o kinetičkoj energiji elektrona ... kod subatomskih čestica a pogotovo kod elementarnih čestica kakav je elektron nema nikakvog smisla govoriti od temperaturi.

Quote from: Kizza on October 19, 2010, 11:19:40 pm
Pa ako imaju mase ...  ???


Kao što vidiš temperatura nema ama baš nikakve veze sa masom.
Po(t)pis:
TS 10x50 LE dvogled ;)
70/900 refraktor
180/950 ogledalo u izradi
Nova Igracka Celestron MiniMak 70 --- bio na snizenju jako povoljan pa nisam odoleo ;D
Ostalo ne smem od sramote da stavim na spisak dok ne završim ;D

Kizza

A kolka je temperatura FOTONA koji je emitovalo naše SUNCE  ???
Ako Ljudski život teče nepovratno kao reka,šta nas čeka u Okeanu?

Ljubo

Temperatura se makroskopski definiše kao mjera zagrijanosti tijela. Mikroskopski, temperatura je mjera toplotnog kretanja tijela.... odnosno mikročestice. Koje čestice? Pa svake.
Naime, kretanje mikročestice ne odredjuje temperaturu, već obrnuto, temperatura određuje kakvo će biti toplotno kretanje mikročestice. Sve formule termodinamičke statistike operišu sa temperaturom kao ulaznom veličinom (parametrom stanja), pa se na osnovu te veličine (kao i zapremine i pritiska), određuje: srednja brzina, srednja kinetička energija, unutrašnja energija i tome slično.
Nemojte da vas zbuni udžbenik za srednju školu, jer on polazi od obrnute premise (vjerovatno radi jednostavnijeg izvođenja novih formula u njima).

U atomu, elektroni, protoni i neutroni nalaze se u vezanom stanju, što se temperaturski očitava u ponašanju atoma kao cjeline, a preko oscilacija u energetskim nivoima.sale11472

Quote from: Kizza on October 20, 2010, 11:03:13 pm
A kolka je temperatura FOTONA koji je emitovalo naše SUNCE  ???


Ni foton nema temperaturu kao ni bilo koja druga elementarna čestica.
Po(t)pis:
TS 10x50 LE dvogled ;)
70/900 refraktor
180/950 ogledalo u izradi
Nova Igracka Celestron MiniMak 70 --- bio na snizenju jako povoljan pa nisam odoleo ;D
Ostalo ne smem od sramote da stavim na spisak dok ne završim ;D

sale11472

Quote from: Ljubo on October 20, 2010, 11:43:28 pm

Naime, kretanje mikročestice ne odredjuje temperaturu, već obrnuto, temperatura određuje kakvo će biti toplotno kretanje mikročestice.


Hmm uzmimo gas u nekoj posudi kojoj smanjimo zapreminu.
Da li  smo smanjivanjem zapremine promenili kretanje čestica gasa i kao rezultat dobili višu temperaturu ???
Po(t)pis:
TS 10x50 LE dvogled ;)
70/900 refraktor
180/950 ogledalo u izradi
Nova Igracka Celestron MiniMak 70 --- bio na snizenju jako povoljan pa nisam odoleo ;D
Ostalo ne smem od sramote da stavim na spisak dok ne završim ;D

Ljubo

QuoteHmm uzmimo gas u nekoj posudi kojoj smanjimo zapreminu.
Da li  smo smanjivanjem zapremine promenili kretanje čestica gasa i kao rezultat dobili višu temperaturu


Promjena energetskog stanja nekog tijela dovodi do promjene temperature... Medjutim, da bi smanjio temperaturu nekom tijelu, moraš uložiti energiju, pa tako uzimaš "toplotu" od drugog tijela, da bi smanjio energiju tvom gasu (principi TD).

Dakle, u tvom primjeru govori se već o promjeni unutrašnje energije tijela, a ona zavisi od spoljašnjih faktora, koji dovode samo do preraspodjele energije, a ne stvaranje energije ni iz čega. Prethodno, bila je riječ o sopstvenoj toplotnoj energiji čestica.


Yagodinac

Quote from: sale11472 on October 21, 2010, 12:26:07 am
Quote from: Kizza on October 20, 2010, 11:03:13 pm
A kolka je temperatura FOTONA koji je emitovalo naše SUNCE  ???


Ni foton nema temperaturu kao ni bilo koja druga elementarna čestica.


Ajde ponovo:
Jedan foton/elektron, pi mezon... nema temperaturu sam po sebi. Gomila elektrona/fotona ima temperaturu.
Mada, u astronomiji se često čuje da je recimo koronalni gas izuzetno vreo, te da je gas u halou galaksije topao... Ono što je interesantno kod tih temperatura je da se radi o vrlo malim gustinama tako da bi se objektivno ta temperatura (pričam o galaksiji) teško osetila. Znači, temperatura može da bude visoka a da to ne bude primetno. Zato je lepo uvesti uz temperaturu i pojam pritiska.

sale11472

Quote from: Ljubo on October 21, 2010, 06:46:24 am
a ne stvaranje energije ni iz čega.


Ko priča o stvaranju energije ni iz čega ???
Ali ako na neki način usporiš (ili kao u gornjem slučaju ubrzaš) kretanje čestica promenićeš i temperaturu tela. Da li to radiš mehanički, promenom pritiska, laserima ili bilo čim drugim nije preterano bitno, bitno je da kretanje mikro čestica i te kako određuje temperaturu.
Po(t)pis:
TS 10x50 LE dvogled ;)
70/900 refraktor
180/950 ogledalo u izradi
Nova Igracka Celestron MiniMak 70 --- bio na snizenju jako povoljan pa nisam odoleo ;D
Ostalo ne smem od sramote da stavim na spisak dok ne završim ;D

Ljubo

October 22, 2010, 10:44:39 pm #25 Last Edit: October 22, 2010, 11:27:21 pm by Ljubo
QuoteAli ako na neki način usporiš (ili kao u gornjem slučaju ubrzaš) kretanje čestica promenićeš i temperaturu tela. Da li to radiš mehanički, promenom pritiska, laserima ili bilo čim drugim nije preterano bitno, bitno je da kretanje mikro čestica i te kako određuje temperaturu.


Ne pratiš me, namjerno ili ne, ali 'ajmo opet:

Da bi promijenio kretanje čestica moraš da dovedeš ili odvedeš energiju tim česticama. Ja sam govorio o česticama kao izolovanom termodinamičkom sistemu (na koji se i sam pozivaš kada ti odgovara - sada ti izgleda ne odgovara???), što je i logično, jer mi govorimo o česticama na određenoj temperaturi, bez izmjene njihove energije, bilo mehanički ili tim laserima što ih pominješ (laserski zrak ima toplotu, valjda toliko znaš?)


Doslovno, da mi opet ne bi izvrtao riječi (jer se trudiš da to jako, jako često radiš, zato se i ne javljam često, a vidim i druge se protjerao sa foruma): LASEROM DAJEŠ TOPLOTU mikročestici. Dalje, mehanički da bi djelovao smanjivanjem zapremine moraš da uložiš energiju, što je ekvivalent toplotnoj energiji koju bi predao toj čestici (brzo pročitaj na wikipediji šta je to količina toplote). Mijenjanje energije toplotnog kretanja ekvivalento je promjeni njene toplotne energije (zato sam spomenuo "nemogućnost stvaranja energije ni iz čega" - to isto važi i za toplotnu energiju.
Malo više ćeš saznati o tome ako proguglaš "promjena unutrašnje energije".

Naravno da će promjenom stanja kretanja čestica doći do promjene temperature, ali tu više ne govorimo o izolovanom TD sistemu, već o sistemu nad kojim se vrši rad (ili koji vrši rad, ako se hladi), pa tada dolazi i do promjene toplotnog kretanja i ne može se više govoriti o istoj temperaturi.

Evo primjer kako toplotna energija ima pravo "starijeg" od mehaničkog kretanja: apsorpcioni spektri. Naime, kada snimimo apsorpcioni spektar mi dobijamo kontinuum zračenja izvora (koji je, manje-više, iste enegije kao i na izlazu sa izvora!), ali molekuli hladnog gasa uzimaju (značajno mali) dio zračenja, mijenjaju svoje kretanje i grade linijski spektar. Ovi molekuli su promijenili kretanje (i toplotno), na račun upijenog zračenja, a ne obrnuto - oni nisu promijenili samo zračenje!!!

Na kraju krajeva, čitav Univerzum je nastao iz toplotne energije, a ne mehaničke - ona se javlja kasnije, kada nastanu prve čestice - još jedan dokaz koje kretanje je "starije"!

Kizza

Ah,taj sale 11472 je zanimljiv jer tera neku svoju priču ali da bi stvorili neku sliku ( a nama još nepoznatu ) moramo čuti više različitih mišljenja.Šta je istina,saznaćemo jednog dana ali ,ponavljam,samo strpljivošću i upornosti  :)
Ako Ljudski život teče nepovratno kao reka,šta nas čeka u Okeanu?

sale11472

Quote from: Ljubo on October 22, 2010, 10:44:39 pm
.... izolovanom termodinamičkom sistemu (na koji se i sam pozivaš kada ti odgovara - sada ti izgleda ne odgovara???),


Hmm evo pogledao sam još jednom i nigde nisam pomenuo izolovani termodinamički sistem, jednostavno da bi mogao da definišeš temperaturu sistem ne mora da bude izoolovan tako da će biti pre da ti ne pratiš mene ali nema veze...

Dakle
Quote from: Ljubo on October 20, 2010, 11:43:28 pm

Naime, kretanje mikročestice ne odredjuje temperaturu, već obrnuto, temperatura određuje kakvo će biti toplotno kretanje mikročestice.


boldovano jednostavno nije tačno, ukoliko na neki način promeniš kretanje mikročestica u sistemu promenićeš i temperaturu tog sistema. To može da se radi mehaničkim putem, laserorm, gravitacijom, magnetima, zvukom ili čime god hoćeš. Jednostavno smanji brzinu (kinetičku energiju) čestica i ohladio si sistem povećaj brzinu (kinetičku energiju) čestica povećao si temperaturu sistema.

Quote from: Ljubo on October 22, 2010, 10:44:39 pm
LASEROM DAJEŠ TOPLOTU mikročestici.


Hmmm a što mora toplota da se daje mikročestici, može sasvim uspešno i da se odvodi sa nje.... tj laseri se primenjuju i u hlađenju i to vrlo uspešno...

Quote from: Ljubo on October 22, 2010, 10:44:39 pm
Na kraju krajeva, čitav Univerzum je nastao iz toplotne energije, a ne mehaničke - ona se javlja kasnije, kada nastanu prve čestice - još jedan dokaz koje kretanje je "starije"!


OK a šta se to kretalo u vreme dok nisu postojale čestice ???
Toplotna energija je mehanička energija, preciznije kinetička energija, tako da: nema čestica - nema toplotne "energije"
Po(t)pis:
TS 10x50 LE dvogled ;)
70/900 refraktor
180/950 ogledalo u izradi
Nova Igracka Celestron MiniMak 70 --- bio na snizenju jako povoljan pa nisam odoleo ;D
Ostalo ne smem od sramote da stavim na spisak dok ne završim ;D

CyberianIce

Quote from: Kizza on October 22, 2010, 11:43:36 pm
Ah,taj sale 11472 je zanimljiv jer tera neku svoju priču ali da bi stvorili neku sliku ( a nama još nepoznatu ) moramo čuti više različitih mišljenja.Šta je istina,saznaćemo jednog dana ali ,ponavljam,samo strpljivošću i upornosti  :)Moram pirzanti da drug sale11472 povremeno ima jako interesantne vizije stvari. Recimo ono sa elektromagnetnim poljem je veoma interesantnan pristup. Mozemo ga nazvati kvantni pristup toj problematici. A i sad ovde mi je savrseno interesantno ovo sto njega buni jer moram priznati da sam se i sam nasao u cudu. Da li temperatura diktira energiju cestice ili energija cestice temperaturu? Sta je principom lenjosti u prirodi (zakon minimuma energije)?
Telescopius
AstroBin
Sky-Watcher 200P | Meade Instruments DS2090 | Tair-3-Phs | Celestron CG-5 | OnStepX | Canon EOS 600D AstroMod | ZWO ASI120MM-S

Ljubo

Pa naravno da energija određuje temperaturu, a time i samo kretanje. Obrnuto ne može po drugom principu termodinamike. Jednostavno kad promjeniš energiju mijenjaš temperaturu.
Ajde sad opet o kretanju čestica da razjasnimo za neupućene i one naivne (kakvi jedino izgleda opstaju): Opšte je poznata činjenica da je na početku Univerzumabila bila visoka tempreatura...Ali Sale kaze da su na početku Univerzuma postojale čestice - ako i to ne izvrne, kakav je to lik) i onda dje su mu tu čestice na početku???? Nidje veze s vezom....

"Ukoliko na neki način promeniš kretanje mikročestica u sistemu promenićeš i temperaturu tog sistema."
Pa niko i nije govorio o promjeni tepreture, već o samoj temperaturi. Da bi promijenio temperaturu česticama MORAŠ ULOŽITI energiju, a ona je ekvivalentna onoj topoloti koju bi dao čestici da joj promijeniš to kretanje, ali ti se praviš lud. Inače, toplota sistema čestica ne zavisi samo od njene kinetičke energije, već i potencijalne... Svaka promjena ovih energija iziskuje ili VRŠENJE RADA (na koji se Sale tako uporno poziva) ili PROMJENU TOPLOTE - a to NEDVOSMISLENO (pa čak i za one naj, naj naivnije) - znači promjenu temperature. Simply as that.